Rozliczenie za odstępstwo rolne – ile mam na to czasu?

Wiemy już, że za siew odmiany chronionej wyłącznym prawem z własnego zbioru rolnik ma obowiązek uiścić opłatę dla hodowcy; jest to warunek legalnego skorzystania z odstępstwa rolnego. W jakim terminie należy dokonać opłaty?

Terminy ustawowe

Krajowa Ustawa z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin wyraźnie precyzuje czas, jaki mamy na uiszczenie opłaty za skorzystanie z odstępstwa rolnego – jest to 30 dni od daty siewu. Jeśli więc wysialiśmy ze zbioru odmianę objętą ochroną wyłącznego prawa na poziomie krajowym, powinniśmy tego terminu dotrzymać.

Skomplikowane? Upraszczamy!

Według regulacji wspólnotowych opłatę za odstępstwo rolne należy uregulować niezwłocznie, lecz nie później niż do końca roku gospodarczego, w którym miał miejsce siew ze zbioru. W sytuacji siewu ze zbioru odmian chronionych na poziomie wspólnotowym ważną datą jest więc dla nas 30 czerwca, kiedy to upływa rok gospodarczy.

Jak nie zgubić się w gąszczu przepisów i nie przegapić ustawowych terminów? Najwygodniej zabrać się za rozliczenie raz a dobrze, najlepiej od razu po zakończeniu zasiewów w danym sezonie. Nie czekajmy na wezwanie, wnioski od Agencji Nasiennej albo jakąkolwiek inną korespondencję! Siew ze zbioru odmian chronionych bez uiszczenia opłaty to już nie odstępstwo rolne, a naruszenie wyłącznego prawa, za które możecie zostać obciążeni odszkodowaniem.

Jeśli hodowca, którego odmiany wysialiśmy ze zbioru, jest zrzeszony w Agencji Nasiennej (można to sprawdzić np. tutaj lub po prostu zadzwonić do Agencji Nasiennej i się upewnić), możemy rozliczyć się z odstępstwa rolnego za jej pośrednictwem. Wystarczy wysłać do Agencji Nasiennej pisemną informację (listownie lub mailem), zawierającą dane niezbędne do rozliczenia, czyli gatunek i nazwę wysianej odmiany, ilość wysianego materiału ze zbioru (kg) oraz dane do wystawienia faktury. Niezbędna jest również informacja, za jaki sezon się rozliczamy, np. „wiosna 2019” (ponieważ stawka opłaty dla danej odmiany może ulegać zmianie w kolejnych latach) oraz powierzchnia posiadanych gruntów rolnych (ponieważ od niej zależy zakres rozliczania – pisaliśmy o tym wcześniej). Można wskazać przedział, w którym mieści się nasze gospodarstwo, czyli 10-25 ha, 25-30 ha lub powyżej 30 ha.

Teraz pozostaje tylko czekać na fakturę od Agencji Nasiennej. Na wskazane konto uiszczamy jednym przelewem łączną opłatę należną wszystkim hodowcom, których odmiany wysialiśmy ze zbioru. Agencja Nasienna rozdysponuje naszą wpłatę pomiędzy właściwych hodowców.

Jeżeli hodowca nie jest zrzeszony w Agencji Nasiennej, musimy skontaktować się z nim bezpośrednio, aby ustalić stawkę opłaty i inne warunki rozliczenia za odstępstwo rolne.

A może elektronicznie?

Tym, którzy nie lubią „papierkologii” i wolą korzystać z dobrodziejstw Internetu, polecamy wypróbowanie platformy Agn@s , dedykowanej specjalnie do rozliczeń za odstępstwo rolne. Dzięki platformie wszystkie dane o wykonanych zasiewach ze zbioru możemy przesłać do Agencji Nasiennej w formie elektronicznej, z pominięciem korespondencji papierowej, a potem pobrać e-fakturę w pliku pdf. Możemy również udzielać informacji stopniowo, np. wpisując dane sukcesywnie, w miarę wykonywania kolejnych siewów. Po zakończeniu zasiewów i wprowadzeniu wszystkich danych wystarczy kliknąć „Wyślij do Agencji”, a później już tylko czekać na fakturę.

Jak uzyskać dostęp do platformy Agn@s? Należy wypełnić i wysłać do Agencji Nasiennej wniosek o utworzenie konta na platformie. Administrator prześle Wam login i hasło do pierwszego logowania – i możecie działać!

(Obraz Steve Buissinne z Pixabay)

Leave a Reply