Kwalifikowany materiał siewny – dlaczego warto w niego zainwestować?

Kwalifikowany materiał siewny produkowany jest bezpośrednio z materiału siewnego kategorii elitarnej, czyli przedbazowego lub matecznego. Opisywany jest jednym z trzech stopni kwalifikacji nasiennej, które oznaczają kolejność rozmnożenia. Kwalifikowany materiał siewny jest gwarancją wartości siewnej nasion i ich parametrów technicznych, co pozytywnie wpływa na efektywność zbiorów. Potwierdzona jakość nasion jest szczególnie istotna w dobie dążenia do maksymalnego ograniczenia stosowania chemicznych środków ochrony roślin i pestycydów. Warto mieć na uwadze, że nakłady finansowe na kwalifikowany materiał siewny są znacznie mniejsze niż koszty nawożenia pól uprawnych.

Czy warto inwestować w kwalifikowany materiał siewny?

Kwalifikowany materiał siewny opatrzony jest urzędową etykietą lub etykietą przedsiębiorcy. Oznacza to, że uzyskał pozytywną ocenę laboratoryjną. Przede wszystkim zapewnia on bezpieczeństwo upraw i gwarantuje najwyższą jakość nasion. Dokładnie wiadomo, jakie jest ich źródło, zdolność kiełkowania oraz masa MTN. Ponieważ materiał jest profesjonalnie zaprawiony, rolnik nie musi obawiać się porażenia roślin patogenami chorobotwórczymi. Poza tym, kwalifikowany materiał siewny jest w 100% pozbawiony domieszek GMO i charakteryzuje się co najmniej 98% stopniem czystości. Stosowanie wartościowych nasion to jeden z najważniejszych czynników plonotwórczych.

Wydatki poniesione na zakup kwalifikowanego materiału siewnego są z nawiązką rekompensowane przez uzyskane korzyści. Rolnik ma nie tylko pewność co do tożsamości odmianowej nasion, ale również może liczyć na wyraźny wzrost plonowania. Siew z materiału kwalifikowanego jest równomierny i precyzyjny. Używanie materiału siewnego w kategorii kwalifikowany umożliwia ponadto ubieganie się o reklamację. Pamiętajmy, że podstawą reklamacji jest dowód zakupu materiału siewnego (faktura VAT lub dokument wydania towaru z magazynu), a przedsiębiorca sprzedający kwalifikowany materiał siewny musi być wpisany do ewidencji Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Jak uzyskać dotację na kwalifikowany materiał siewny?

Korzyścią ze stosowania kwalifikowanego materiału siewnego jest możliwość uzyskania dotacji. Wyższa cena materiału siewnego z etykietą jest często podnoszonym argumentem przeciwko jego stosowaniu, jednak pamiętajmy, że można ją zrekompensować urzędowymi dopłatami. Wartość genetyczna materiału siewnego z własnych rozmnożeń spada wprost proporcjonalnie do ilości reprodukcji, dlatego lepiej sięgnąć po materiał z laboratoryjnym świadectwem kwalifikacji. Pamiętajmy, że korzystanie z ziaren z własnego zbioru może odbywać się tylko w ramach odstępstwa rolnego, obejmującego tylko niektóre gatunki roślin. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 2007 roku udziela dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kwalifikowanego. Udzielane dopłaty mają charakter pomocy de minimis, czyli nie podlegają notyfikacji.

Jak uzyskać dotację? Należy złożyć wniosek o  przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany do powiatowego biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioski można składać od dnia 15.01.2019 r. do dnia 25.06.2019 r. Wysokość dopłaty uwarunkowana jest powierzchnią obsianych lub obsadzonych gruntów ornych. Stawki dopłaty do 1ha powierzchni nie są stałe i ustalane są co roku, dlatego należy na bieżąco monitorować zmiany. Maksymalna kwota pomocy na okres trzech lat dla jednego producenta rolnego to 20 tysięcy euro. Dotacją objęty jest jęczmień, owies, pszenica, pszenżyto, żyto, bobik, groch siewny, łubin, soja, wyka siewna oraz ziemniak. Szczególną uwagę należy zwrócić na załączniki do wniosku. Niezbędna będzie faktura zakupu materiału siewnego lub dokument wydania tego materiału z magazynu. Faktura powinna zawierać datę sprzedaży, nazwę odmiany i gatunku, stopień kwalifikacji oraz numer partii. W przypadku, gdy przedsiębiorca otrzymał w przeciągu ostatnich trzech lat pomoc de minimis – należy do wniosku dołączyć stosowane zaświadczenie w tej kwestii. Decyzja zostanie wydana przez kierownika właściwego biura ARiMR w przeciągu 60 dni, a kwota dopłaty wpłacana jest w terminie 30 dni od dnia uzyskania decyzji.

(zdjęcie: Agencja Nasienna Sp. z o.o.)

Leave a Reply